Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Flovio Oy
Tekniikantie 4A, 02150 Espoo
+358 (0)40 649 5738

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katariina Kemppainen, puh. +358 (0)40 649 5738

Flovio Oy:n asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käytämme henkilötietoja tarjotaksemme ja toimittaaksemme palveluitamme, markkinointitarkoituksiin, asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja laskutukseen sekä evästetietoja verkkosivustomme liikenteen seuraamiseen, toiminnan parantamiseen, tilastointiin sekä asiakas- ja käyttäjäanalyysiin.

Rekisterin tietosisältö

  • Yhteystiedot (nimi, tehtävä ja asema yrityksessä, työsähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Työnantajayrityksen tiedot (nimi, osoite),
  • Toimeksiantoja ja niiden hoitoa koskevat tiedot
  • IP-osoite
  • Verkkosivustomme käyttöön liittyvät tiedot
  • Henkilön antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn antamat tiedot sekä palvelun käytön ja asiakassuhteen aikana muodostuvat tiedot. Verkkosivustollamme vierailevan tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot.. Mikäli et halua hyväksyä verkkosivustomme evästeitä, voit estää ne. Ota huomioon, että useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Jos estät evästeet, jotkut verkkosivustomme palveluista eivät välttämättä toimi oikein.

Henkilötietojen säilytyspaikka

Tiedot sijaitsevat Flovio Oy:n käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla, joiden tietoturva on alan yleisten standardien ja käytäntöjen mukainen. Jotkut tietojen tallentamiseen käytetyt pilvipalvelut voivat sijaita EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja voidaan luovuttaa myös EUn tai ETA ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme käsittelemiämme henkilötietoja niin kauan kuin on niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeen tai mitä sopimus tai laki edellyttää.

Rekisterin suojaus

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Kaikki työntekijät, joilla on työtehtäviin perustuva oikeus henkilötietoihin on pääsyyn ovat sitoutuneet salassapitosopimuksiin. Tietoja voidaan ajoittain luottamuksellisesti antaa alihankkijoillemme, jotka käsittelevät kyseisiä henkilötietoja kirjallisen sopimuksen perusteella.

Oikeutesi rekisteröitynä

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

  • Tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu sekä vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään itseäsi koskevia tietoja rekisteristä
  • Pyytää tietojesi poistamista
  • Vastustaa tietojesi käyttämistä sähköiseen suoramarkkinointiin
  • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu)