Toimintamallien muotoilu datan ja asiantuntijatiedon avulla

Vaikuttavien muutosten toteuttaminen data ja asiantuntijalähtöisesti. Prosessi- ja palvelumuotoilun keinoin toteutetut toimintamallien muutokset tuovat välittömiä hyötyjä muun muassa asiakas- ja työntekijäkokemukseen, tuottavuuteen ja ketteryyteen. Sen lisäksi se luo hyvän perustan digitalisoinnille ja tuo selviä säästöjä toteutuskustannuksiin erityisesti parempien vaatimusmäärittelyjen kautta.

Prosessimuotoilu

Uutta toimintaa kehittäessä on tärkeää huomioida myös toteuttamisen kannalta oleellisin, eli uusi vakiinnutettava prosessi.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin.

Olemme tukeneet lukuisia organisaatioita uuden toiminnan kehityksessä ja käynnistämisessä sekä muutosjohtamisessa. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia. Lähestymistapamme varmistaa, että inspiroivat ideat muuttuvat myös käytännön tekemiseksi. Hyödynnämme kehittämisessä soveltuvasti ja toimialariippumattomasti mm. Leanin ja palvelumuotoilun metodeja.

Prosessien optimointi

Toimimattomien prosessien kehittäminen vaatii kokemusta ja valmiutta valita soveltuvimmat menetelmät.

Jokaisessa organisaatiossa on prosesseja, jotka eivät palvele tarkoitustaan optimaalisella tavalla. Tällaiset prosessit heikentävät asiakas- ja työntekijäkokemusta sekä organisaation tehokkuutta. Toimimattomat prosessit voivat olla yhtä hyvin niin toiminnan keskiössä olevia ydinprosesseja kuin oleellisia tukiprosesseja. Varsinkin syvälle juurtuneiden ja poikkifunktionaalisten prosessien kehittäminen on usein haastavaa.

Erilaisia lähestymistapoja toiminnan kehittämiseen on nykypäivänä useita ja niiden hyötyjen tunnistaminen sekä hyödyntäminen on välillä kokeneillekin osaajille vaikeaa. Meillä on vuosien kattava kokemus erilaisista prosessikehitysmetodeista vaihtelevissa konteksteissa. Tällä kokemuksella osaamme valita tarpeeseenne soveltuvimmat menetelmät ja varmistamme prosessin laatu-, läpimeno-, kustannus- ja/tai asiakastyytyväisyystavoitteiden saavuttamisen.

Hyödynnämme laajasti erilaisia prosessikehitys-, analyysi-, simulointi- ja optimointimenetelmiä. Lähestymistapamme on toimialariippumaton.

Prosessianalyysi (Yritysjärjestelyt)

Yritysjärjestelyiden yhteydessä kannattaa toteuttaa mahdollisimman kattava ja syväluotaava prosessianalyysi.

Yritysjärjestelyissä yksi keskeisistä kiinnostuksen kohteista on liiketoimintamallin ja toiminnan integroimisen mahdollisuuksien ymmärtäminen. Näiden toteutuminen edellyttää toiminnan ydinprosessien osaavaa analysointia.

Prosessi- ja operaatioiden johtamisen syvällinen ymmärrys antavat meille valmiuden toteuttaa perinpohjaisen ja huolellisen prosessien analysoinnin. Analyysimme tuo esiin toiminnan vahvuudet, heikkoudet, riippuvuudet, riskit sekä mahdollisuudet. Analyysi voi olla osa operatiivista Due Diligence –tarkastusta tai tapahtua pian yritysoston tai fuusion jälkeen.

Autamme tunnistamaan toiminnan keskeiset mahdollisuudet ja riskit prosessianalyysillä.

Toteutamme prosessien analyysin läpikäymällä käytäntöjä, toimintamalleja ja prosesseja kuvaavan dokumentaation. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme analyysin pohjana lisäksi haastatteluja ja kohdevierailuja. Analyysin laajuus määritellään aina tilannekohtaisesti. Olennainen vakioelementti on prosessijohtamisen maturiteettiarvio.

Näin palvelumme ostaminen toimii

1.

Yhteydenotto

Saat meihin helposti yhteyttä yhteydenottolomakkeemme kautta. Seuraavaksi sovimme lyhyen tapaamisen.

2.

Tapaaminen

Tapaamisessa syvennämme ymmärrystä organisaationne tarpeesta. Tapaamisen lopputulemana sinulla on alustava ymmärrys mahdollisesta ratkaisusta.

3.

Tarjous

Käymme yhdessä läpi toteutusehdotuksen ja keskustelemme toteutusaikataulusta. Ennen tarjouksen antamista sovimme tarvittaessa toisen tapaamisen molemminpuolisen ymmärryksen syventämiseksi.

4.

Ostopäätös

Tyypillisesti projektit alkavat heti ostopäätöksen jälkeen eli näet konkreettisia muutoksia jo lyhyellä aikavälillä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää