Esimerkkejä projekteistamme

Palveluliiketoiminta

 • Ydinprosessien harmonisointi globaalisti
 • Prosessiarkkitehtuurin uudistaminen
 • Asiakaspalvelun sujuvoittaminen
 • Lupakäsittelyprosessin nopeuttaminen

Teollisuus

 • Sales & Operations Planning prosessin uudistaminen
 • Tuotekehitysprosessin leanaus
 • Varaosien logistiikkaverkoston optimointi
 • Tuotannonsuunnittelun ratkaisun kehittäminen

Terveydenhuolto

 • Jonojen purkaminen
 • Palvelutuotannon prosessit ja kapasiteetin hallinta
 • Tiedolla johtamisen ratkaisujen määrittely ja käyttöönotto
 • Asiakaskokemuksen määrittely

Hankintatoimi

 • Toimittajahallinnan määrittely ja käyttöönoton tuki
 • Kategoriajohtamisen mallin määrittely
 • Sopimushallinnan prosessien uudistaminen

Kauppa

 • Varastonhallinnan parantaminen
 • Jakelun optimointi
 • Analytiikkaratkaisut operatiiviseen päätöksentekoon

Julkinen sektori

 • Palveluverkkoanalyysi
 • Osallistuvan budjetoinnin prosessien leanaus
 • Toimintasuunnittelun automatisointi
 • Hulevesisuunnittelun kehittäminen

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää