ProcessOps

Jatkuvan parantamisen jalkauttaminen ProcessOps mallilla ja markkinoiden parhaat työkalut hallitsemaan kehitystä ja tukemaan muutosten ylläpitoa. Huolehdimme osaamisen siirtymisestä asiakkaalle ja toteutamme jatkuvan parantamisen mallin.

Prosesseja tulee kehittää nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä jatkuvasti.

Jollei prosesseja paranneta jatkuvasti, ne vanhentuvat. Toimiva prosessijohtaminen tarvitsee tuekseen organisaation toimintaympäristöön räätälöidyn jatkuvan parantamisen ketterän mallin eli niin sanotun ”prosessien kehittämisen prosessin”.

Suosituimmatkaan prosessikehitysmenetelmät eivät tarjoa valmista ratkaisua prosessien jatkuvaan parantamiseen vaan toimiva malli edellyttää aina organisaatiokohtaisen soveltuvuuden varmistamista. Kokeneena prosessikehityksen asiantuntijana olemme oikea kumppani luomaan juuri teidän organisaatiollenne sovitetun mallin prosessien ketterään ja systemaattiseen kehittämiseen.

Prosessien kehittämisen prosessi (ProcessOps) varmistaa, että parannustarpeet tunnistetaan, priorisoidaan ja toteutetaan. Se on tapa osallistaa oleelliset sidosryhmät ja varmistaa strategisten tavoitteiden toteutuminen

Luomme organisaatiollenne suunnitellun jatkuvan parantamisen mallin prosessien kehittämiseen.

Jatkuvan parantamisen mallin luomiseksi käymme läpi prosessiportfoliotanne ja luomme toistettavan tavan tunnistaa kehitysaihiot. Hyödynnämme lisäksi projektiin valitsemaanne caseprosessia ketterän kehittämisen mallin toteutuksen ja hyötyjen havainnollistamiseen. Samalla saadaan aikaiseksi myös konkreettisia parannuksia valitussa prosessissa. Projektin tuotoksena on niin sanottu ”prosessien kehittämisen prosessi” eli toimintatapa, jonka avulla organisaationne prosesseja ylläpidetään ja kehitetään jatkossa ketterästi ja systemaattisesti.

Ylläpidämme prosessien jatkuvan parantamisen mallia vankalla osaamisella ja laajalla työkalupakilla.

Tarjoamme prosessien kehityksessä tukemista ja prosessien ylläpitoa Continuity –palveluna, jonka palvelulupaus on ottaa pyyntönne työn alle kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Palvelun käyttöönottoa edeltää ramp-up –projekti, joka valmistelee organisaation ylläpitovaiheeseen siirtymiseen.

Käytämme aina toimivimpia prosessityökaluja ja toteutamme myös eri järjestelmien väliset tiedostonsiirrot ja/tai integraatiot. Asiakkaidemme ei halutessaan tarvitse lainkaan opetella valittujen työkalujen käyttöä tai hankkia lisenssejä.

Näin palvelumme ostaminen toimii

1.

Yhteydenotto

Saat meihin helposti yhteyttä yhteydenottolomakkeemme kautta. Seuraavaksi sovimme lyhyen tapaamisen.

2.

Tapaaminen

Tapaamisessa syvennämme ymmärrystä organisaationne tarpeesta. Tapaamisen lopputulemana sinulla on alustava ymmärrys mahdollisesta ratkaisusta.

3.

Tarjous

Käymme yhdessä läpi toteutusehdotuksen ja keskustelemme toteutusaikataulusta. Ennen tarjouksen antamista sovimme tarvittaessa toisen tapaamisen molemminpuolisen ymmärryksen syventämiseksi.

4.

Ostopäätös

Tyypillisesti projektit alkavat heti ostopäätöksen jälkeen eli näet konkreettisia muutoksia jo lyhyellä aikavälillä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää